Argus s.r.o.

Rudle

RES 300 N30 K VL

nosnosť
lopata x v 330x230
max.výška 1320
max. šírka 570
hmotnosť 13,9
kolesá N O300 K
ložisko valčekové PL