Argus s.r.o.

Servis

  Zabezpečujeme kompletný servis na nami vyrábané produkty.
  Servis už od 24 hod. od nahlásenia poruchy.
  Vlastné servisné kapacity, alebo v zastúpení firiem zo SR, ČR, Poľska, Nemecka,Anglicka.

Argus,s.r.o.
Masarykova 25 B
080 01 Prešov
tel: 00421051 7581863 
mobil: 00421 911 202199
email: obchod@argus-po.sk