Argus s.r.o.

Nízkozdvižné vozíky

Nízkozdvižné vozíky sú  určené na horizontálnu prepravu tovaru, uloženého  predovšetkým na paletách, až do hmotnosti  5 ton  po upravených povrchoch. Nábehové kolieska a podlahové kladky umožňujú jednoduché zasúvanie a vysúvanie zo všetkých štyroch strán aj v prípade opotrebovaných paliet. Zaoblenia vidlice bránia poškodeniu paliet. Pumpa nevyžaduje žiadnu údržbu a jej životnosť (viac ako 30 000 zdvihov) je overená dlhodobými skúškami. Zosilnený rám vozíka, použitie odliatkov v konštrukcii namáhaných častí, ako aj konštrukcia pumpy zabezpečujú bezporuchovú prevádzku a dlhú životnosť. Nízkozdvižný vozík nevyžaduje údržbu. Všetky ložiská a čapy majú dlhodobé mazanie. Životnosť a dobré funkčné a vzhľadové vlastnosti sú zabezpečené aj použitím galvanizovaných čapov, bronzových puzdier a epoxidových elektrostaticky nanášaných vypaľovaných náterov.

Nízkozdvižné vozíky - Klasické

Nízkozdvižné vozíky - Atypické