Argus s.r.o.

Rudle

RES 250 N26 K VL

nosnosť
lopata x v 330x230
max.výška 1320
max. šírka 570
hmotnosť 13,5
kolesá N O250K
ložisko valčekové PL