Argus s.r.o.

Rudle

OR 200 G N20 P KL

nosnosť
lopata x v 350x150
max.výška 1240
max. šírka 350
hmotnosť 15,3
kolesá N O200 P
ložisko klzné