Argus s.r.o.

Rudle

RE 200 N26 K KL

nosnosť
lopata x v 300x220
max.výška 1250
max. šírka 530
hmotnosť 15,7
kolesá S O260K
ložisko klzné