Argus s.r.o.

Rudle

AL RE 150 N26 P

nosnosť
lopata x v 270x200
max.výška 1200
max. šírka 630
hmotnosť 6,8
kolesá O260 P
ložisko klzné