Argus s.r.o.

Rudle

AL RC 150 N26 P

nosnosť
lopata x v 400x190
max.výška 1070
max. šírka 590
hmotnosť 6,1
kolesá O260 P
ložisko klzné