Argus s.r.o.

Rudle

RL1 260 K KL

nosnosť
lopata x v 350x350
max.výška 1100
max. šírka 450
hmotnosť 7,9
kolesá O260 K
ložisko klzné