Argus s.r.o.

Nízkozdvižné vozíky

NV23-ATEX

Je určený pre použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu - vyhotovenie ATEX . Zabezpečujeme aj rekonštrukciu vozíkov pre ich bezpečné používanie v prostredí ATEX s príslušnou dokumentáciou.

Nízkozdvižné vozíky / NV23-ATEX
Nízkozdvižné vozíky / NV23-ATEX
Nízkozdvižné vozíky / NV23-ATEX