Argus s.r.o.

Nízkozdvižné vozíky

NV 23 s bočným pojazdom

Je určený pre manipuláciu s paletami v obmedzených priestoroch na vysunutie a zasunutie palety v kolmom smere.
Nízkozdvižné vozíky / NV 23 s bočným pojazdom
Nízkozdvižné vozíky / NV 23 s bočným pojazdom
Nízkozdvižné vozíky / NV 23 s bočným pojazdom