Argus s.r.o.

Nízkozdvižné vozíky

NV 23 s opornými kolesami

Bočné oporné kolieska zabezpečujú zvýšenú stabilitu.
Nízkozdvižné vozíky / NV 23 s opornými kolesami
Nízkozdvižné vozíky / NV 23 s opornými kolesami