Argus s.r.o.

Nízkozdvižné vozíky

NV 23 s jednou lyzinou

Je určený na manipuláciu so špeciálnymi paletami. Stabilita vozíka je zabezpečená pomocou odpružených bočných kolies.
Nízkozdvižné vozíky / NV 23 s jednou lyzinou
Nízkozdvižné vozíky / NV 23 s jednou lyzinou