Argus s.r.o.

Nízkozdvižné vozíky

NV 23 s nadstavbou

Je určený na  prepravu nákladov vyžadujúcich špeciálne uchytenie. Nadstavba sa dodáva podľa požiadaviek zákazníka.
Nízkozdvižné vozíky / NV 23 s nadstavbou
Nízkozdvižné vozíky / NV 23 s nadstavbou