Argus s.r.o.

Nízkozdvižné vozíky

NV 23 široký

Je určený na prepravu nákladu na netypických paletách, pohodlnú prepravu umožňuje široké rozpätie lyžín až do 3 000 mm.

Nosnosť :

2300 kg

3000 kg

2300 kg

2300 kg

Zdvih :

125 mm

125 mm

125 mm

125 mm

Výška lyžín od podlahy -dolná poloha :

V = 85 mm

V = 85 mm

V = 75 mm

V = 51 mm

Výška lyžín od podlahy -horná poloha :

Z = 210 mm

Z = 210 mm

Z = 200 mm

Z = 175 mm

Dĺžka lyžín :

L=500-4000 mm

L=500-2800 mm

L=500-3000 mm

L=500-2500 mm

Celková dĺžka vozíka :

L1 = L+380 mm

L1 = L+380 mm

L1 = L+380 mm

L1 = L+380 mm

Šírka vozíka :

S=320-2990 mm

S=320-1560 mm

S=320-1560 mm

S=320-1560 mm

Šírka lyžín :

S1 = 160 mm

S1 = 160 mm

S1 = 160 mm

S1 = 160 mm

Výška vozíka :

H1 = 440 mm

H1 = 440 mm

H1 = 440 mm

H1 = 440 mm

Celková výška vozíka :

H = 1200 mm

H = 1200 mm

H = 1200 mm

H = 1200 mm

Predné kolesá :

Ø200 x 60 mm

Ø200 x 60 mm

Ø180 x 60 mm

Ø180 x 60 mm

Zadné kolesá: - sólo

Ø82 x 100 mm

-

-

-

- tandem

Ø82 x 70 mm

Ø82 x 70 mm

Ø70 x 70 mm

Ø50 x 70 mm

Celková hmotnosť
pre L=1155, S=520, tandem :

75 kg

90 kg

75 kg

75 kg

Nízkozdvižné vozíky / NV 23 široký
Nízkozdvižné vozíky / NV 23 široký