Argus s.r.o.

Nízkozdvižné vozíky

NV 23 nerezové

Je určený na použitie najmä v potravinárskom priemysle a všade tam, kde sa vyžaduje     zvýšená hygiena, resp. využitie v agresívnom prostredí.
Nízkozdvižné vozíky / NV 23 S nerezovou úpravou
Nízkozdvižné vozíky / NV 23 S nerezovou úpravou