Argus s.r.o.

Vysokozdvižné vozíky

VVE s bočnými podperami

Bočné podpery zabezpečujú zvýšenú stabilitu.
Vysokozdvižné vozíky / VVE s bočnými podperami
Vysokozdvižné vozíky / VVE s bočnými podperami