Argus s.r.o.

Vysokozdvižné vozíky

VVE s prenosným ovládaním

Prenosné ovládanie umožňuje ovládať zdvih z potrebnej vzdialenosti.
Vysokozdvižné vozíky / VVE s prenosným ovládaním
Vysokozdvižné vozíky / VVE s prenosným ovládaním
Vysokozdvižné vozíky / VVE s prenosným ovládaním
Vysokozdvižné vozíky / VVE s prenosným ovládaním