Argus s.r.o.

Vysokozdvižné vozíky

VVE s valčekovou traťou

Špeciálna úprava lyžín umožňuje ľahký sklz tovaru na vozík, resp. z vozíka.
Vysokozdvižné vozíky / VVE s valčekovou traťou
Vysokozdvižné vozíky / VVE s valčekovou traťou