Argus s.r.o.

Vysokozdvižné vozíky

VVR obkročný

Umožňuje  manipuláciu s paletami po dĺžke aj  po šírke, vrátane  špeciálnych paliet.
Vysokozdvižné vozíky / VVR obkročný