Argus s.r.o.

Vysokozdvižné vozíky

VVR nerezové

Je určený na použitie najmä v potravinárskom priemysle a všade tam, kde sa vyžaduje zvýšená hygiena, resp. využitie v agresívnom prostredí.
Vysokozdvižné vozíky / VVR nerezové
Vysokozdvižné vozíky / VVR nerezové
Vysokozdvižné vozíky / VVR nerezové