Argus s.r.o.

Vysokozdvižné vozíky

VVRP-ATEX

Je určený pre použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu – vyhotovenie ATEX.
Vysokozdvižné vozíky / VVRP-ATEX
Vysokozdvižné vozíky / VVRP-ATEX
Vysokozdvižné vozíky / VVRP-ATEX