Argus s.r.o.

Vysokozdvižné vozíky

VVR obkročný s kovanými prestaviteľnými lyžinami

Umožňuje  použiť normalizované kované lyžiny.

1000/2000

1000/2500

1000/3000

1000/3500

Výška zdvihu max.:

H1 = 2000 mm

H1 = 2500 mm

H1 = 3000 mm

H1 = 3500 mm

Nosnosť:

H1 = 1600

H1 = 1601-2300

H1 = 2301-3000

H1 = 3001-3500

max. 1000 kg

max. 800 kg

max. 600 kg

max. 400 kg

Výška lyžín od podlahy:

H2 = 85 mm

Dĺžka lyžín:

L1 = 1150 mm

Vnútorná vzdialenosť lyžín:

T = 174 mm

Vonkajšia vzdialenosť lyžín:

T1 = 546 mm

Celková šírka:

B = 776 mm

Celková dĺžka:

L = 1780 mm

Celková výška:

H = 1475 mm

H = 1725 mm

H = 1975 mm

H = 2225 mm

Celková výška pri max. zdvihu

H1 = 2390 mm

H1 = 2890 mm

H1 = 3390 mm

H1 = 3890 mm

Ťažisko záťaže:

I = 600 mm

Výška ťažiska nad lyžinami:

K = 600 mm

Predné kolesá:

Nylon alebo PUR Ø200 x 60 mm

Zadné kolesá:

Nylon alebo PUR Ø82 x 94

Ručná pumpa:

Pri 10 dvojzdvihoch a tlaku 175 bar Q=0,14 L

Celková hmotnosť :

305 kg

330 kg

355 kg

380 kg

Vysokozdvižné vozíky / VVR obkročný s kovanými prestaviteľnými l
Vysokozdvižné vozíky / VVR obkročný s kovanými prestaviteľnými l
Vysokozdvižné vozíky / VVR obkročný s kovanými prestaviteľnými l