Argus s.r.o.

Vysokozdvižné vozíky

VVR obkročný s prestaviteľnými lyžinami

Prestaviteľné lyžiny umožňujú naberanie  paliet   rôznych rozmerov.
Vysokozdvižné vozíky / VVR obkročný s prestaviteľnými lyžinami
Vysokozdvižné vozíky / VVR obkročný s prestaviteľnými lyžinami
Vysokozdvižné vozíky / VVR obkročný s prestaviteľnými lyžinami