Argus s.r.o.

Vysokozdvižné vozíky

VVR široký

Je určený na zdvih a prepravu špeciálnych paliet. 
Vysokozdvižné vozíky / VVR široký