Argus s.r.o.

Vysokozdvižné vozíky

VVE s otočnou vidlicou

Vozík umožňuje vyklopiť paletu v určitej výške do požadovaného sklonu.
Vysokozdvižné vozíky / VVE s otočnou vidlicou
Vysokozdvižné vozíky / VVE s otočnou vidlicou
Vysokozdvižné vozíky / VVE s otočnou vidlicou
Vysokozdvižné vozíky / VVE s otočnou vidlicou
Vysokozdvižné vozíky / VVE s otočnou vidlicou