Argus s.r.o.

Nožnicové paletové vozíky

Nožnicový paletový vozík umožňuje manipuláciu s materiálom do hmotnosti 1500 kg s výškou zdvihu až 800 mm.

Nožnicové paletové vozíky ručné

Nožnicové paletové vozíky elektrické