Argus s.r.o.

Stacionárne plošiny

Stacionárne vysokozdvižné plošiny slúžia  na vertikálnu prepravu bremien medzi dvomi, resp. viacerými stanicami v rozsahu svojho zdvihu. Zdvih plošiny zabezpečujú priamočiare plunžrové motory napájané tlakovýmn olejom z hydraulického agregátu.