Argus s.r.o.

Rudle

Rudle umožžnujú prepravu tovaru do hmotnosti až 350 kg po upravených povrchoch. Konšštrukcia je tvorená buď z ocele, prípadne z hlinikových zliatín kvôli znힾeniu hmotnosti.