Argus s.r.o.

Vysokozdvižné vozíky

Umožňujú  ukladať alebo odoberať palety priamo zo stohu, pričom vozíky sa môžu využívať aj ako pracovné stoly, alebo podstavce. Veľkou výhodou je reťazové prepojenie oja a vodiacich kolies, čo  umožňuje optimálnu manévrovaciu schopnosť a ľahký chod vozíka. Pravé predné koleso sa vybavuje parkovacou brzdou.Vyrábame aj vysokozdvižné vozíky  určené pre použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu -vyhotovenie ATEX. Zabezpečujeme aj rekonštrukciu vozíkov pre ich bezpečné používanie v prostredí ATEX s príslušnou dokumentáciou.

Elektrický

Vysokozdvižný vozík s elektrickým ovládaním umožňuje pohodlnú prácu a znižuje námahu. Zdvih je ovládaný tlačidlom, ktoré uvádza do pohybu vidlicu cez elektrohydraulický agregát a zdvihový valec.

Ručný

Zdvih je ovládaný ručným hydraulickým agregátom cez zdvihový valec.

Ručnopneumatický

Zdvih je ovládaný ručným hydraulickým agregátom cez zdvihový hydraulický valec, alebo pomocou ručne ovládaného pneumatického ventilu cez pneumatický motor, hydraulické čerpadlo a zdvihový hydraulický valec. Je určený predovšetkým pre prostredie, kde nie je možné použiť elektrický zdvih,  napríklad v drevárskom priemysle a pod. Pre použitie s pneumatickým motorom vyžaduje nainštalovaný rozvod stlačeného vzduchu.     

Pneumatický

Zdvih je ovládaný pomocou ručne ovládaného pneumatického ventilu cez zdvihový pneumatický valec. Je určený predovšetkým pre prostredie, kde nie je možné použiť elektrický zdvih,  napríklad v drevárskom priemysle a pod. Vyžaduje nainštalovaný rozvod stlačeného vzduchu.

Vysokozdvižné vozíky elektrické

Vysokozdvižné vozíky ručné

Vysokozdvižné vozíky ručnopneumatické

Vysokozdvižné vozíky pneumatické